top of page

Notendaskilmálar

2023-02-25 18_43_38-Humble-Dafna.pptx - Google Slides — Mozilla Firefox.png

Samþykki notkunarskilmála Humble markaðstorgs.

Halló, við erum Humble Software ehf. (kennitala: 550223-0660). Þegar þú notar Humble appið eða markaðstorgið (hér eftir Humble) þá gilda þessir skilmálar. Þeir eru bæði mikilvægir fyrir okkur og þig, vegna þess að þeir tryggja hagsmuni okkar beggja og veita þér hagnýtar upplýsingar. Með því að samþykkja þessa skilmála lýsir þú yfir að hafa lesið, skilið og samþykkt skilmálana í heild sinni. Þarftu að vita meira? Endilega hafðu samband við okkur á humble@humble.is.

 

Söluaðilar bera alfarið ábyrgð á gæðum þeirra vara og þjónustu sem þeir selja í gegnum Humble markaðstorgið og ber kaupanda að leita úrlausnar sinna mála til söluaðila. 

Öryggi og persónuvernd

Fyrir okkur hjá Humble er traust, öryggi og trúnaður í forgrunni og leggjum við mikið upp úr því að tryggja okkar viðskiptavinum að persónuupplýsingar séu meðhöndlaðar með þeim hætti. Humble er því ábyrgðaraðili við vinnslu gagna, eins og skilgreint er í lögum um persónuvernd og reglugerð Evrópusambandsins (GDPR) og er vinnsla persónuupplýsinga heiðarleg, örugg, ábyrg og gagnsæ. Þú hefur rétt á því að óska eftir aðgengi að þeim upplýsingum sem Humble á um þig, leiðrétta upplýsingar um þig, eyða upplýsingum og eða nýta þér önnur réttindi sem kveðið er á um í gildandi persónuverndarlögum.

 

Hægt er að nálgast persónuverndarstefnu Humble á Humble.is.

 

Frekari upplýsingar um persónuverndalögin er hægt að finna inná heimasíðu Persónuverndar. Markmið okkar er að auðvelda fólki og verslunar aðilum að sporna við matarsóun. Svo hægt sé að versla með auðveldum og þægilegum hætti bjóðum við notendum að vista greiðslukortin sín.

 

Rapyd er samstarfsaðili Humble og sér um færsluhirðingu og hýsingu kortaupplýsinga fyrir notendur. Þegar kort er skráð á Humble verður til sýndarnúmer (e. token) hjá Rapyd. Rapyd er fjármálafyrirtæki sem starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Allar upplýsingar um Rapyd, öryggisstefnu félagsins og fleira er að finna á vefsíðu Rapyd á vefsíðu Rapyd.

 

Þú sem notandi samþykkir einnig að Humble megi senda persónuupplýsingar um þig til þeirra söluaðila sem þú verslar við á Humble markaðstorginu. Ef þú hefur frekari spurningar um öryggismál, persónuverndarstefnu eða gagnasöfnun á Humble er hægt að hafa samband með því að senda tölvupóst á humble@humble.is

Þú og þín réttindi

Við gerum þá kröfu að allir notendur Humble markaðstorgsins séu fjárráða einstaklingar. Þú samþykkir að þegar þú verslar á Humble með greiðslukorti sé það í þínu nafni. Komi til breytinga á eignarhaldi Humble mun það ekki hafa áhrif á réttindi og/eða skyldur notanda. Þjónusta Humble mun haldast óbreytt óháð slíkum breytingum. Ef breytingar verða mun Humble tilkynna þær fyrir þér með hæfilegum fyrirvara.

Á Humble markaðstorginu gilda lög um neytendasamninga nr. 16/2016.

Enginn skilaréttur er á vörum keyptum í markaðstorginu.

Öryggisbrestur?

Ef að þú verður var við óeðlilega notkun eða greiðslur af greiðslukortinu þínu á Humble markaðstorginu sem þú telur þig ekki hafa framkvæmt, týndir símanum eða grunar að óviðkomandi aðili hafi vitneskju um aðgangsupplýsingar að Humble markaðstorginu aðganginum þínum, er það á þinni ábyrgð að láta okkur vita eða loka án tafar fyrir aðganginn og/eða kortið.

 

Humble áskilur sér þann rétt að loka fyrir aðganginn þinn eða aðra notenda ef grunur er um misnotkun eða ranga notkun af einhverju tagi kemur upp, að einhliða mati Humble .

 

Ef engin notkun hefur átt sér stað í 12 mánuði áskilur Humble sér  þann rétt að loka aðganginum þínum.

Notkunarskilyrði

Humble  áskilur sér allan rétt að hafna umsókn um notkun appsins án þess að tilgreina ástæðu.

Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar þú Humble  að óska þeirra upplýsinga sem Humble  telur nauðsynlegar til að tryggja öryggi þjónustunnar, öryggi notenda og/eða öryggi utanaðkomandi aðila.

 

Upplýsingaöflun getur falist í fyrirspurnum til notanda eða kröfu um staðfestingar frá honum vegna þeirra upplýsinga sem hann hefur gefið eða aðgerða sem hann hefur framkvæmt.

Tilkynningar

Humble  hefur leyfi til að senda þér tilkynningar með rafrænum hætti á það netfang og/eða símanúmer sem notandi hefur gefið upp í tengslum við þjónustuna. Humble  reynir að tryggja að allar tilkynningar berist notanda fljótt og örugglega en ábyrgist þó ekki að tilkynningar komist rétt og tímanlega til skila.

 

Humble  ber enga ábyrgð á og er ekki skaðabótaskylt vegna þeirra tilkynninga sem Humble  kann að senda þér, hvorki vegna innihalds né vegna þess að tilkynningar berast ekki á réttum tíma. Með því að samþykkja þessa skilmála veitir þú Humble leyfi að senda þér tölvupóst í markaðslegum tilgangi (það er alltaf hægt að afskrá sig af póstlistum Humble ).

Öryggi á vefnum

Við leggjum okkur fram við að vernda persónulegar upplýsingar með því að nota þá öryggisstaðla sem viðeigandi eru eftir eðli upplýsinganna.

 

Við gerum allt sem skynsamlegt og viðeigandi getur talist til að koma í veg fyrir að slíkar upplýsingar glatist, verði stolið, óviðkomandi fái aðgang að þeim, þær verði opinberaðar, afritaðar, notaðar, þeim breytt eða eytt.

 

Við leggjum sérstaka áherslu á að tryggja öryggi upplýsinganna þegar keyptar eru vörur á Humble

Ef eitthvað vandamál kemur upp, hvað sem það má vera, munum við hjá Humble vinna úr því eins hratt og við mögulega getum.

Fljót og þægileg samskipti við notendur skipta okkur höfuðmáli.

Hugverkaréttindi

Allt innihald á Humble, þar með talið vörumerki, texti, hönnun, grafík, ljósmyndir, myndir og ritstýrt efni er varið höfundarétti.

 

Þér er ekki heimilt að nýta upplýsingar eða efni af Humble í neinum tilgangi nema til persónulegra nota í samræmi við skilmála.

 

Dreifing, fjölföldun og endurútgáfa á höfundavörðu efni Humble er með öllu óheimil.

Breytingar á skilmálum

Þú hefur aðgang að gildandi skilmálum Humble í appinu og á vef Humble. Humble áskilur sér rétt til að breyta ákvæðum skilmála þessara einhliða.

 

Komi til breytinga á skilmálum sem eru þér til óhagræðis munu þær verða kynntar með minnst 30 daga fyrirvara með skilaboðum í gegnum appið, SMS tilkynningu eða tölvupósti á skráð netfang. Aðrar breytingar sem eru til hagræðis fyrir notanda, má tilkynna með skemmri fyrirvara. Þú samþykkir framangreindar aðferðir við upplýsingagjöf til þín.

 

Í tilkynningu um breytta skilmála skal vakin athygli á því í hverju breytingar eru fólgnar og réttar þíns til að segja upp þjónustunni. Við lítum svo á að þú hafir samþykkt breytingar ef þú notar Humble markaðstorgið eftir að nýir skilmálar hafa verið kynntir og teknir í gildi.

 

Humble áskilur sér rétt til að hafa samskipti við þig og aðra notendur í gegnum SMS skilaboð, með skilaboðum í gegnum appið eða tölvupósti á skráð netfang. Humble mun eingöngu senda upplýsingar til notenda er varða þjónustu fyrirtækisins en ekki áreiti frá þriðja aðila.

 

Öll mál, sem rísa kunna af notkun Humble skulu, nema á annan veg sé samið, fara eftir íslenskum lögum. Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum eða ágreinings um túlkun þeirra má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Gildistími

Skilmálar þessir eru gefnir út af Humble og gilda frá og með 25. febrúar 2023 og til þess tíma er nýir skilmálar taka gildi

bottom of page